कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
एकल लोकगीत 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकदोहोरी गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
लोकपप गीत 10:15 am - 11:00 am
आधुनिक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:40 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
देउडा गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
प्रदेशी स्रोता सन्देश 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
देशभक्ती गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
सहकारी सन्देश 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
लोकदोहोरी 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
साझा सवाल 9:15 pm - 10:00 pm
नेपाली सदाबहार गीत 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
एकल लोकगीत 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
चर्चित नयाँ लोकदोहोरी गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
टप्पा गीत 10:15 am - 11:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
पूर्वेली गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
संगीत चौतारी 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
राष्ट्रिय गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
हाम्रो कृषि 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
लोकदोहोरी 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 9:15 pm - 10:00 pm
अमर अजर गीतहरु 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
एकल लोकगीत 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
लोक तथा दोहोरी गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
देउडा गीत 10:15 am - 11:00 am
चलचित्रका गीतहरु 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
टप्पा गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
स्काईप कल ईन 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
जागरण गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
स्वास्थ्य र सरसफाई 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
प्रहरी कार्यक्रम 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना गीत गजल 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
एकल लोकगीत 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
सुचना र विज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
पुर्वेली गीत 10:15 am - 11:00 am
एकल लोकगीतहरु 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
मारुनी, झ्याउरे गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फेसबुक सम्झना सर्मपन 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
देशभक्ती गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
लघु उद्यम विकास 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
लोकदोहोरी 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
बुलबुल 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना गीत गजल 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
एकल लोकगीत 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
मगर खाम भाषामा कार्यक्रम 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
सालैजो भाका 10:15 am - 11:00 am
पपगीतहरु 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
सालैजो, कौडा र ठाडो भाका 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली पप गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
राष्ट्रिय गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
वन र वातावरण 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
लोकदोहोरी 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 9:15 pm - 10:00 pm
अमर अजर गीतहरु 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
हेलो साम्सद 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत तथा विज्ञापन र सुचना 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
त्रिवेणी अन्तर संवाद 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
स्तम्भका रंगहरु 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
मारुनी कौडा 10:15 am - 11:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
टप्पा गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
चलचित्र दर्पण 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
जागरण गीत 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
जिविस गतिविधि 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
प्रहरी कार्यक्रम 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
निष्ठुरी समय 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना गीत गजल 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm
कार्यक्रमको नाम समय
शुभारम्भ 05:50 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
सुचना र विज्ञापन 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गीत 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि नेपाली सेवा (बिहान पख) 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
पुराना लोकगीत 08:00 am - 08:30 am
जलवायु परिवर्तन 08:30 am - 09:00 am
त्रिवेणी खबर अपडेट 09:00 am - 09:15 am
पोको भित्रको नाशो 09:15 am - 10:00 am
सुचना र विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
लोकदोहोरी 10:15 am - 11:00 am
आधुनिक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 12:15 pm - 1:00 pm
पप रिमिक्स गीत 1:00 pm - 1:30 pm
सुचना र विज्ञापन 1:30 pm - 2:00 pm
त्रिवेणी खबर अपडेट 2:00 pm - 2:15 pm
घर गृहनी 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
म तिम्रो साथी 3:15 pm - 4:00 pm
डाँडै बिसौनी 4:00 pm - 5:00 pm
सूचना तथा विज्ञापन 5:00 pm - 5:15 pm
बाल चौतारी 5:15 pm - 6:00 pm
त्रिवेणी न्यूज डवली 6:00 pm - 6:20 pm
कार्यक्रम लोक चौतारी (मिर्मिरे एफ.एम. काठमाडौंबाट) 6:20 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको पूरा समाचार 7:00 pm - 7:15 pm
शैक्षिक जागरण 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
लोकदोहोरी 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा (साँझ पख) 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली सुगम संगीत 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना गीत गजल 10:00 pm - 10:30 pm
प्रशारण समाप्त 10:30 pm - 10:35 pm